Handledare till Stöd och Matchning i Malmö

Veldi Kompetens

Dina arbetsuppgifter

Veldi Kompetens söker handledare till Malmö för tjänsten Stöd och matchning (STOM) som är en upphandlad tjänst från Arbetsförmedlingen. Målet med tjänsten är att hjälpa och stötta arbetssökande deltagare vidare till arbete eller studier på kortast möjliga tid. Arbetet som handledare innebär att man jobbar med att stödja och stötta personer, både enskilt och i grupp genom en rad olika insatser/moduler som finns att välja mellan i tjänsten för att deltagarna skall få och tillförskaffa sig de rätta verktygen som behövs för att bryta sin arbetslöshet. Du kommer att hålla individuella samtal med deltagare, som utbildningar och workshops för grupper där syftet är att deltagarna skall utveckla sina färdigheter i att söka arbete aktivt med tydliga mål. En del workshops kommer du att samordna och de hålls av utomstående så som bransch- eller arbetstagarorganisationer, bemanningsföretag och rekryterare, etc. En mycket viktig del i ditt arbete kommer att vara företagskontakter, både för att anordna studiebesök för deltagarna och ge dem inblick i specifika yrken eller för rekryteringar och matcha mot lediga tjänster.
Därför söker vi dig som har ett bra lokalt nätverk inom näringslivet i regionen, eller besitter förmågan att skapa och utveckla ett brett kontaktnät med goda, långsiktiga relationer med ortens arbetsgivare. Vi ser det därför som en värdefull merit om du tidigare har arbetat med personal och rekrytering i kombination med försäljning (Se formella krav nedan i annonsen).

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består bland annat av:
 • Kartlägga och identifiera deltagares individuella behov och förutsättningar
 • Tillsammans med deltagaren planera och handleda i olika aktiviteter mot arbete/studier med kontinuerlig uppföljning
 • Stötta i professionell skrivning av individanpassade ansökningshandlingar
 • Stärka och stötta deltagaren i att söka och hitta jobb
 • Matcha deltagaren mot arbete och marknadsföra dennes kompetenser för arbetsgivare
 • Rekvirera och anskaffa arbetspraktik
 • Hålla i gruppaktiviteter och seminarier.
 • Anordna rekryteringsmässor och kandidatträffar.
 • Viss undervisning i svenska, datorkunskap och samhällskunskap
 • Dokumentera och rapportera genomförda aktiviteter
 • Sköta kontakter med Arbetsförmedlingen
 • Nätverka med företag och arbetsgivare
 • Administrera och skriva uppföljningar/rapporter
 

Din profil

Generella kompetenskrav:
 • Förmåga att kommunicera tydligt på svenska i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i att använda datorbaserade ordbehandlings- och presentationsprogram, e-post samt internet.
 • Goda kunskaper i engelska, motsvarande minst Engelska A på gymnasienivå.


Formella kompetenskrav för att få arbeta som handledare inom Stöd och matchning:

Alternativ 1:
Krav på handledarens kompetens – kvalificering via tjänstespecifik utbildning och generell arbetslivserfarenhet

Utbildning: Minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande poäng från Yrkeshögskola inom områdena: Arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeut- eller socionomutbildning.

Arbetslivserfarenhet: Minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid under de senaste fem åren.

Alternativ 2:
Krav på handledarens kompetens – kvalificering via generell utbildning och tjänstespecifik arbetslivserfarenhet

Utbildning: Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.

Arbetslivserfarenhet: Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter under de senaste 5 åren.
- Arbetsledning med personalansvar
- Rekrytering
- Omställningsarbete för arbetssökande
- Studie- och yrkesvägledning
- Handläggning i personalfrågor (dock ej enbart personaladministration)
- Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
- Arbete med social- och gruppsykologi
- Karriärvägledning

Deltagarna i STOM kommer från flera olika länder så det är meriterande om du kan ett eller flera språk utöver svenska och engelska, samt eller om du har arbetat med Stöd och Matchning tidigare så är detta en viktig merit.
 

Om oss

Veldi Kompetens ingår i koncernen Strigo AB som är en kompetenskoncern inriktad på vuxnas utveckling i livet. Koncernen har idag verksamheter inom Stöd och matchning, arbetsmarknadsutbildning, yrkesvux, rekrytering och bemanning, vilka alla växer snabbt på flera orter i landet.

Rekrytering sker löpande, så vid intresse tveka inte att skicka in din ansökan omgående.
Tillträde enligt överenskommelse!
 

Annonsansvarig
Mattias Johansson